Chuyên môn Kế toán và nghề nghiệp

Quyết định trở thành kế toán viên không phải là mô tả chi tiết hơn là quyết định trở thành bác sĩ vì có nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Nhiều kế toán tham gia vào việc thực hiện kế toán công, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cho công chúng. Để tham gia vào việc thực hiện kế toán công cộng thường đòi hỏi phải có giấy phép. Tại Hoa Kỳ, các bang riêng lẻ cấp giấy phép gọi là Kế toán Công Chứng (CPA). Các quốc gia khác có cùng tên gọi như “Kế toán viên “.

Kiểm toán bao gồm việc kiểm tra các giao dịch và hệ thống là nền tảng cho các báo cáo tài chính của tổ chức, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp một báo cáo độc lập về sự phù hợp của các báo cáo tài chính. Dịch vụ thuế liên quan đến việc cung cấp trợ giúp trong việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế và đưa ra lời khuyên về những hậu quả về thuế của hành động thay thế. Dịch vụ tư vấn có thể thay đổi đáng kể và bao gồm các hoạt động đa dạng như kỹ thuật hệ thống thông tin để đánh giá các phương pháp sản xuất.

Nhiều kế toán được làm chủ bởi các doanh nghiệp nhỏ và lớn (nghĩa là “kế toán công nghiệp”) và các cơ quan phi lợi nhuận (một số bệnh viện và trường đại học, cũng như hầu hết các tổ chức từ thiện và nhà thờ). Họ có thể làm việc trong các lĩnh vực chi phí và định giá sản phẩm, lập ngân sách và kiểm tra các phương án đầu tư hoặc họ có thể làm kiểm toán viên nội bộ xem xét việc kiểm soát và thủ tục sử dụng của họ.

Mục đích của các bài đánh giá này là để bảo vệ tài nguyên của công ty và đánh giá độ tin cậy và chính xác của thông tin kế toán và hệ thống kế toán. Họ cũng có thể phục vụ như kế toán thuế trong nhà, quản lý tài chính, hoặc vô số nghề khác.

Nhiều kế toán viên cũng làm việc trong khu vực chính phủ, cho dù đó là địa phương, hay cơ quan nhà nước. Các nhân viên kế toán được thuê làm việc tại Cơ quan Thuế, Phòng Kế toán Tổng hợp, Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch, và cả Cục Điều tra liên bang, cùng các cơ quan khác.

Bởi vì các nhà đầu tư và chủ nợ phải dựa vào báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định đầu tư và tín dụng của mình, thì quá trình báo cáo tài chính phải là trung thực và đáng tin cậy. Kế toán dự kiến ​​sẽ hành xử một cách hoàn toàn đạo đức. Để giúp bảo đảm tính toàn vẹn trong quá trình báo cáo, chuyên gia đã thông qua một quy tắc đạo đức mà thành viên được cấp phép phải tuân theo.

Ngoài ra, việc kiểm tra và cân đối thông qua quá trình kiểm toán, giám sát của chính phủ và “luật sư nguyên đơn” luôn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho kế toán sai lầm.

Những người đang chuẩn bị để bước vào nghề kế toán nên làm như vậy với ý định hành xử với danh dự và toàn vẹn. Những người khác có thể dựa vào các kế toán viên trong một số khía cạnh của cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp của họ. Họ có mọi quyền mong đợi các kế toán hành xử một cách hoàn toàn đáng tin cậy và có đạo đức. Rốt cuộc, họ sẽ ủy thác cho họ nguồn tài chính và thông tin bí mật.

Nghề nghiệp kế toán được cho là nhóm lao động quan trọng nhất trong nền kinh tế và xã hội hiện nay. Các ngành nghề được trông đợi sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai gần khi sự chuyển đổi từ công nghiệp sang một xã hội dựa trên tri thức vẫn tiếp tục. Trong số những ngành nghề quan trọng và có quyền lực nhất trong nền kinh tế tính toán ngày nay và xã hội là kế toán.

Kế toán chiếm vai trò quan trọng trong các tổ chức lớn trong khu vực tư nhân và công cộng và các quyết định của họ có hậu quả kinh tế xã hội. Mặc dù thành công của nó, nghề này phải đối mặt với một số vấn đề, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính tại  các công ty. Kế toán phụ trách hoàn toàn về mặt tài chính của công ty.