Quy Luật Kinh Tế Là Gì? Phân Loại, Tính Chất Của Quy Luật Kinh Tế

Trong quá trình phát triển nền kinh tế hiện nay tồn tại song song có quy luật kinh tế để thể hiện sự khác nhau của nền kinh tế ở từng thời kì. Nhưng bạn chưa thực sự hiểu về quy luật kinh tế là gì, phân loại như thế nào, tính chất và ý nghĩa của quy luật kinh tế. Chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung trên qua bài viết dưới đây nhé!

  1. Khái niệm

Quy luật kinh tế là sự thể hiện mối quan hệ qua lại liên quan tất yếu, nhân quả, bản chất, khách quan, tính thường xuyên lặp lại liên tục của hiện tượng, quá trình phát triển kinh tế. Kinh tế hàng hóa là tổ chức phát triển ở đây sản xuất hàng hóa ra để trao đổi sản phẩm mua bán trên thị trường, dưới sự tác động của quy luật kinh tế.

  • Phân loại quy luật kinh tế

Quy luật kinh tế thường được chia làm ba loại sau:

Quy luật cung – cầu: hay được gọi là nguyên lý cung – cầu đánh giá qua sự điều chỉnh, thay đổi của thị trường với mức giá cân bằng hay giá thị trường và số lượng hàng cân bằng được giao dịch phải xác định rõ. Thông qua giao điểm của đường cầu và đường cung tương ứng mức giá và lượng hàng cho phép. Ngoài ra khi ở trạng thái cân bằng sẽ không xảy ra hiện tượng dư cung hay dư cầu.

Quy luật giá trị: là quy luật kinh tế cơ bản quy định về sản xuất hàng hóa vì đặt ra bắt buộc bản chất khi sản xuất hàng hóa và làm cơ sở cho các quy luật khác trong sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, có nội dung là sản xuất và trao đổi hàng hóa qua lại phụ thuộc vào cơ sở giá trị hàng hóa hay dựa vào hao phí lao động xã hội bỏ ra. Vận hành quy luật giá trị, phụ thuộc vào giá trị hàng hóa vì giá cả là phản ánh giá trị và giá cả biểu hiện bằng tiền ngang với giá trị.

Quy luật lưu thông tiền tệ: là quy luật quy định lượng tiền được phép dùng cho lưu thông, trao đổi hàng hóa trong một thời kỳ có hạn. Quy luật lưu thông tiền tệ thể hiện lượng tiền cần dùng trong lưu thông hàng hóa khoảng thời gian nhất định, được quy định bằng tổng giá cả hàng hóa đang lưu thông trong thời điểm đó, chia cho tốc độ lưu thông đồng tiền.

  • Tính chất quy luật kinh tế

Quy luật kinh tế mang tính khách quan, có tính lịch sử chỉ xuất hiện và tồn tại ở một thời điểm, điều kiện kinh tế cụ thể nào đó. Sau đó có thể mất đi khi điều kiện đó thay đổi hay không còn nữa. Ngoài ra, quy luật kinh tế tồn tại độc lập ngoài ý chí con người, chúng ta không sáng tạo hay loại bỏ mà chỉ tìm kiếm, nhận ra và vận dụng đưa quy luật kinh tế vào hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế của mình. Đặc biệt, mang tính chất quy luật xã hội nên quy luật kinh tế sẽ thông qua hoạt động kinh tế của con người để phát huy khả năng tác dụng của mình. Cần nhận thức và tuân theo quy luật kinh tế mà hành động tránh dẫn đến tổn thất và mang lại hiệu quả cao.

  • Ý nghĩa của quy luật kinh tế

Tìm hiểu về quy luật kinh tế là điều cần thiết mang lại ý nghĩa rất quan trọng trong kinh tế vì quá trình kinh tế và những hiện tượng đều chịu ảnh hưởng và phụ thuộc vào quy luật kinh tế. Cơ sở của chính sách kinh tế chính là quy luật kinh tế. Ngoài ra, khi vận dụng tốt quy luật kinh tế kết hợp cùng các những quy luật khác đưa vào vận hành nền kinh tế, thì chính sách kinh tế mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra hiệu quả kinh tế cao và thỏa mãn lợi ích kinh tế của xã hội. Nếu không tìm hiểu, kém hiểu biết, vận dụng sai hay bỏ qua quy luật kinh tế sẽ tạo cảm giác chủ quan, thiếu ý chí, chính sách kinh tế không liên quan cuộc sống, gây hậu quả tổn thất khó lường.

Hy vọng rằng qua bài viết trên bạn đã hiểu hơn về quy luật kinh tế là gì, phân loại, tính chất và ý nghĩa của quy luật kinh tế. Bạn nên tìm hiểu về quy luật kinh tế nếu muốn chính sách kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao.