Thặng Dư Sản Xuất Là Gì? Phân Biệt Thặng Dư Sản Xuất Và Thặng Dư Tiêu Dùng

Trong tình hình kinh tế như bây giờ thì việc buôn bán trao đổi hàng hóa là điều vô cùng thiết yếu đối với ngành sản xuất. Các doanh nghệp luôn mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất, hay thặng dư sản xuất tối đa nhất. Để có thể hiểu thêm về thặng dư sản xuất là gì? Chúng mình cùng tìm hiểu chi tiết ở bên dưới.

  1. Thặng dư sản xuất là gì?

Thặng dư sản xuất là sự không cân xứng giữa số tiền mà người bán thực nhận được khi bán một lượng hàng hóa nhất định và những chi phí biến đổi để có thể sản xuất ra các hàng hóa đó. Giá mà sản phẩm thực sự được bán là giá thị trường và giá thấp nhất mà nhà sản xuất có thể bán sản phẩm sẽ nằm trên đường cung. Thặng dư của nhà sản xuất có thể được biểu diễn bằng đồ thị và nó sẽ là khu vực bên dưới điểm giá thị trường và bên trên đường cung.

Trong hình trên, các vùng được tô bên dưới đường giá P1 và phía trên đường cung S giữa sản lượng 0 và sản lượng tối đa Q1 cho biết thặng dư của người sản xuất (diện tích hình tam giác P1PmE). Vì hình chữ nhật OP1EQ1 là tổng doanh thu thực tế mà nhà sản xuất thu được, tổng lợi nhuận tối thiểu mà nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận, tức là OPmEQ1, vì vậy PS là thặng dư của nhà sản xuất.

Thặng dư của nhà sản xuất mang lại lợi ích cho nhà sản xuất vì họ có thể bán sản phẩm / dịch vụ với giá cao hơn mức giá tối thiểu mà họ sẵn sàng bán. Khi giá cung không đổi, phúc lợi của người sản xuất phụ thuộc vào giá thị trường. Nếu nhà sản xuất có thể bán sản phẩm với giá cao nhất thì phúc lợi là lớn nhất.

  • Ví dụ về thặng dư sản xuất

Ví dụ, một nhà sản xuất ô dù sẵn sàng bán một chiếc ô với giá ít nhất là $2 (đường cung). Tuy nhiên, mùa mưa kéo theo nhu cầu mua ô dù tăng nên các nhà sản xuất hiện có thể bán chúng với giá cao hơn $3/cái (giá thị trường). Phần chênh lệch 1 đô la sẽ là thặng dư của nhà sản xuất.

  • Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng, còn được gọi là thặng dư của người mua, là một thước đo kinh tế của lợi ích vượt quá của khách hàng. Nó được tính toán bằng cách phân tích sự khác biệt giữa mức độ sẵn sàng mua một sản phẩm / dịch vụ của người tiêu dùng và giá thực tế mà họ phải trả (còn được gọi là giá cân bằng). Thặng dư xảy ra khi người tiêu dùng sẵn sàng mua một sản phẩm cao hơn giá thị trường của nó.

Thặng dư của người tiêu dùng được đo bằng phần diện tích được xác định bằng phần bên dưới đường cầu dốc xuống (số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một lượng nhất định của hàng hóa) và cao hơn giá thị trường thực tế của hàng hóa đó.

Trong hình trên, vùng được tô xám bên trên đường giá P1 và phía trên đường cầu D giữa sản lượng 0 và sản lượng tối đa Q1 cho biết thặng dư của người tiêu dùng. Ta thấy P2 là giá mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một lượng hàng hóa Q1 nhất định, trong khi giá thực tế trên thị trường cho Q1 chỉ là giá P1. Như vậy, (P2-P1) là mức chênh lệch giữa giá sẵn sàng trả và giá thực tế mua, diện tích P1P2E là phần thặng dư tiêu dùng.

Ví dụ về thặng dư tiêu dùng: Giả sử bạn đã mua một chuyến bay trị giá 100 đô la đến Disney trong mùa hè, nhưng bạn mong đợi và sẵn sàng trả 300 đô la cho chuyến bay đó. Do đó, thặng dư tiêu dùng của bạn là 200 đô la.

Hy vọng bạn đã hiểu hơn về thặng dư sản xuất là gì? cũng như phân biệt với thặng dư tiêu dùng  qua bài viết trên. Việc hiểu biết và tính toán được giá trị thặng dư cho người sản xuất và cả người tiêu dùng sẽ rất có ích cho bạn đấy, đặc biệc là các bạn học và làm việc trong lĩnh vực kinh tế.