Ngành nghề Công Nghệ Thông Tin

Công việc CNTT nằm trong phạm vi đầy đủ của công nghệ máy tính và kinh doanh. Bởi vì lĩnh vực công nghệ thông tin bao hàm nhiều vai trò công việc nên trước hết hãy khám phá sự khác biệt về sự nghiệp có trong CNTT như: Một chuyên gia hỗ trợ máy tính hoặc Lập trình viên máy tính, nhà phát triển phần mềm hoặc các ngành nghề CNTT khác.

Chuyên viên Hỗ trợ Máy tính

Các chuyên gia hỗ trợ máy tính làm việc trong phạm vi rộng của công nghệ thông tin, hỗ trợ tất cả các loại nhu cầu công nghệ thông tin, bao gồm làm việc với các nhà phát triển, nhà phân tích, quản trị viên và người dùng cuối. Ngoài ra, các kỹ thuật viên trợ giúp sẽ trợ giúp những người không thuộc lĩnh vực CNTT, những người cần được hỗ trợ về máy tính hoặc hệ thống máy tính của họ.

Nhiệm vụ của Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật hoặc chuyên gia hỗ trợ mạng máy tính: Xem qua các hệ thống mạng hiện có, thực hiện bảo trì bắt buộc trên mạng, khắc phục sự cố.

Nhiệm vụ của Kỹ thuật Viên trợ giúp hoặc Kỹ thuật viên Người dùng Máy tính: Chủ động lắng nghe người dùng khi họ mô tả các sự cố máy tính của họ, hỏi các câu hỏi đúng để giúp chẩn đoán các vấn đề máy tính, giải thích các giải pháp từng bước cho người dung, cài đặt phần mềm và duy trì các thiết bị máy tính và các thiết bị liên quan, hỗ trợ người dùng với phần cứng hoặc phần mềm máy tính mới, đánh giá và ghi lại các vấn đề mà khách hàng có.

Các chứng chỉ đào tạo khác nhau để nhập vào các vị trí hỗ trợ máy tính. Đôi khi cần có bằng cử nhân, nhưng bằng cấp liên kết hoặc chứng chỉ sau trung học thường là đủ.

Để có thêm vai trò công việc kỹ thuật, cần phải có bằng kỹ sư, khoa học máy tính hoặc khoa học thông tin, nhưng với vai trò ít kỹ thuật hơn như ở trợ giúp, thì một số giáo dục trung học phổ thông (không có chuyên ngành cụ thể) là quan trọng kết hợp với kiến thức về Máy tính cũng như kỹ năng hỗ trợ khách hàng.

Thông thường, có khá nhiều công việc đào tạo tại chỗ. Các chuyên gia hỗ trợ máy tính mới được tuyển dụng thường tham gia vào chương trình đào tạo hỗ trợ của tổ chức để tìm hiểu quy trình hỗ trợ cũng như bất kỳ yêu cầu phần cứng và phần mềm nào độc nhất của tổ chức đó.

Chuyên gia Công nghệ thông tin

Lập trình máy tính, các lập trình viết mã cho máy tính và biến thiết kế phần mềm thành hiện thực.

Các lập trình viên máy tính thường là Cử nhân về Khoa học Máy tính; hầu hết các lập trình chỉ học được một vài ngôn ngữ máy tính, nhưng phát triển các kỹ năng cần thiết để học các ngôn ngữ máy tính mới. Kết quả là, lập trình máy tính đòi hỏi một cam kết để học tập suốt đời để ở hiện tại với công nghệ thay đổi.

Nhà phân tích Hệ thống Máy tính

Các nhà phân tích hệ thống đánh giá các hệ thống máy tính và quy trình kinh doanh hiện tại của công ty ở mức độ chi tiết. Họ sẽ đưa ra các khuyến nghị để sử dụng và tương tác về kinh doanh và CNTT hiệu quả hơn. Thông thường họ hoạt động như một cầu nối giữa kinh doanh và CNTT.

Các nhà phân tích Hệ thống Máy tính phải có bằng cử nhân, thường là Cử nhân về Máy tính hoặc Khoa học Thông tin. Các bằng cử nhân khác, chẳng hạn như những người kinh doanh hoặc nghệ thuật tự do được xem xét nếu cá nhân đã quen thuộc với máy tính và lập trình.

Quản lý Hệ thống Máy tính và Thông tin (các nhà quản lý CNTT)

Quản lý CNTT trực tiếp các nhóm và chạy các dự án về các nhu cầu liên quan đến máy tính trong một tổ chức. Ngoài ra, họ giúp xác định các mục tiêu CNTT và thực hiện các hệ thống máy tính yêu cầu để đáp ứng các mục tiêu đó.

Giáo dục: Thông thường có bằng Cử nhân về Khoa học Thông tin hoặc Cử nhân Khoa học Máy tính. Nhiều nhà quản lý CNTT cũng có bằng tốt nghiệp như Thạc sĩ Khoa học Thông tin hoặc thậm chí là Tiến sĩ Trong Khoa học Máy tính.

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị viên cơ sở dữ liệu là những chuyên gia phần mềm tập trung vào các ứng dụng và dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức và lưu trữ dữ liệu (như hồ sơ tài chính hoặc địa chỉ giao hàng hoặc hồ sơ sức khoẻ) cho một tổ chức. Họ cũng đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu và sự sẵn có của nó cho người dùng dự định.

Thông thường, Quản trị viên Cơ sở dữ liệu phải có bằng Cử nhân về Thông tin hoặc Khoa học Máy tính.

Nhà phân tích An ninh Thông tin, Nhà phát triển Web, Kiến trúc sư Mạng Máy tính:

Tất cả ba loại chuyên gia CNTT này sử dụng công nghệ thông tin (IT) để chuyển một tổ chức gần mục tiêu kinh doanh của mình hơn. Nhà phân tích an ninh  có trách nhiệm giữ thông tin an toàn trước các cuộc tấn công không gian mạng. Các nhà phát triển web giúp cung cấp cái nhìn và cảm nhận của một tổ chức cho người khác. Các kiến ​​trúc sư mạng có trách nhiệm tạo ra các mạng nội bộ mà tất cả nhân viên của một tổ chức sử dụng.

Thông thường, cần có bằng Cử nhân Khoa học Máy tính hoặc Khoa học Thông tin. Biết được nhiều ngôn ngữ lập trình cũng rất quan trọng Quản trị viên Mạng và Hệ thống Máy tính Các Quản trị viên có trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của mạng máy tính của công ty bao gồm tổ chức, cài đặt và hỗ trợ hệ thống máy tính, mạng, mạng nội bộ và các hệ thống truyền dữ liệu khác .

Các nhà phát triển phần mềm : tạo ra các ứng dụng (phần mềm) chạy trên máy tính hoặc các thiết bị công nghệ thông tin khác như điện thoại thông minh. Một số nhà phát triển phần mềm tập trung nhiều hơn vào các hệ thống máy tính cơ bản chạy các thiết bị hoặc mạng.

Nói chung, một Cử nhân về Khoa học Máy tính được yêu cầu, cũng như các kỹ năng lập trình mạnh mẽ. Tính chất quan trọng Đây là một số kỹ năng và phẩm chất quan trọng mà bạn sẽ cần Phát triển để thành công trong công nghệ thông tin. Nhận được kinh nghiệm thực tế, và kiếm được tín dụng, bằng cách học các khóa học trực tuyến tập trung vào các kỹ năng này – và thường được yêu cầu cho một văn bằng về CNTT.